επικοινωνία

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μάκης & Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης
Κατασκευή Σύγχρονων Κατοικιών

Διεύθυνση: Σάμου 28 & Καρκαβίτσα,
(Είσοδος από Καρκαβίτσα) Πολύδροσο Αμαρουσίου,
Αθήνα, 151 25

Τηλ.: 210 77 80 148, 210 77 93 505

Fax: 210 77 73 606

Θα μας βρείτε