έργα

2006: Οκταόροφη πολυκατοικία με πυλωτή & υπόγειο στου Ζωγράφου

Οκταόροφη πολυκατοικία 11 διαμερισμάτων με θέσεις στάθμευσης στην πυλωτή και το υπόγειο.

Θέση Έργου:

Τραυλαντώνη 3, Ζωγράφου

Κύριος έργου:

Ε. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ – Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

Χρόνος μελέτης:

2005

Κατασκευή έργου:

Ιούνιος 2007

Μελετητές:

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αρχ/κτων Μηχ.
ΔΙΑΠΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Αρχ/κτων Μηχ.

Ομάδα Μελέτης:

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Πολιτικός Μηχ.