έργα

2008: Πενταόροφη πολυκατοικία στην οδό Λυκούργου 2-4, Καλλιθέα

Πενταόροφη πολυκατοικία 8 διαμερισμάτων με θέσεις στάθμευσης στην πυλωτή και αποθήκες στο υπόγειο. Θέρμανση με φυσικό αέριο με ατομικά λεβητάκια για κάθε διαμέρισμα, απεριόριστη θέα προς Ακρόπολη.

Θέση Έργου:

Λυκούργου 2-4 κ΄ Χαροκόπου, Καλλιθέα

Κύριος έργου:

Ε. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ – Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

Χρόνος μελέτης:

2006

Κατασκευή έργου:

Σε εξέλιξη

Μελετητές:

Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Αρχ/κτων Μηχ.
Ε. ΔΙΑΠΟΥΛΗ Αρχ/κτων Μηχ.

Ομάδα Μελέτης:

Σ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Πολιτικός Μηχ.