έργα

2008: Τετραόροφη πολυκατοικία στην οδό Καλλιπόλεως 57, Βύρωνα

Σε μια από της παλαιότερες συνοικίες στον Βύρωνα κατασκευάσαμε μια άριστη πολυκατοικία με τις πιο σύγχρονες τάσεις. Μια πολυκατοικία με 15 διαμερίσματα με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου και με μεγάλες βεράντες απεριόριστης θέας.

Θέση Έργου:

Καλλιπόλεως 57 κ΄ Αγ. Σοφίας 102, Βύρωνας

Κύριος έργου:

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

Χρόνος μελέτης:

2007

Κατασκευή έργου:

2007

Μελετητές:

Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Αρχ/κτων Μηχ.
Ε. ΔΙΑΠΟΥΛΗ Αρχ/κτων Μηχ.

Ομάδα Μελέτης:

Σ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Πολιτικός Μηχ.