έργα

2010: Εξαόροφη πολυκατοικία στην οδό Ανακρέοντος 99, Ζωγράφου

Σε μια γειτονία στο κέντρο του Ζωγράφου κατασκευάσαμε μια πολυκατοικία υψηλής αρχιτεκτονικής και άριστης κατασκευής. Μια πολυκατοικία με πυλωτή και θέσεις στάθμευσης υπογείου. Με 15 διαμερίσματα όπου στους 3 π΄ρώτους ορόφους βρίσκουμε από 3 διαμερίσματα στον όροφο και στους ορόφους 4ο – 5ο – 6ο έχουμε από 2 διαμερίσματα στον όροφο. Τα διαμερίσματα μας πληρούν τις πιο σύγχρονες παροχές (αυτόνομο σύστημα θέρμανσης φυσικού αερίου με λεβητάκια στο κάθε διαμέρισμα, δορυφορική λήψη, internet, κλειστό κύκλωμα TV, συναγερμός).

Θέση Έργου:

Ανακρέοντος 99, Ζωγράφου

Κύριος έργου:

Ε. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ – Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

Χρόνος μελέτης:

2009

Κατασκευή έργου:

2010

Μελετητές:

Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Αρχ/κτων Μηχ.
Ε. ΔΙΑΠΟΥΛΗ Αρχ/κτων Μηχ.

Ομάδα Μελέτης:

Σ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Πολιτικός Μηχ.